KG LEGAL \ INFO BLOG

Zaproszenie KG Legal na Konferencję TPSP i PAU w Krakowie o grabieży dzieł sztuki w Polsce w XX wieku

Partnerzy Kancelarii KG Legal otrzymali zaproszenie na IV. Konferencję Estreicherowską organizowaną w dniu 29 września 2017 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Polską Akademię Umiejętności. Konferencja odbyła się w 70. rocznicę 6. podróży rewindykacyjnej do Niemiec profesora Karola Estreichera juniora.

Konferencja poświęcona jest tematyce grabieży dzieł sztuki w Polsce w XX wieku. Wydarzenie wpisuje się w specjalizację kancelarii w zakresie doradztwa prawnego międzynarodowego obrotu dziełami sztuki.

 

 

 

UP