Organizacje partnerskie

aba

O ABA

American Bar Organisation
www.americanbar.org

Amerykańska Izba Adwokacka „The American Bar Association” jest jedną z największych organizacji prawniczych na świecie. Organizacja liczy około 400.000 członków i ponad 3500 podmiotów. Celami organizacji są działania zbieżne z krajowymi izbami adwokackimi, w tym wsparcie swoich członków, prawnicze doskonalenie zawodowe, a także promowanie zasady praworządności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Założona w 1878 r. ABA wspiera przedstawicieli zawodów prawniczych i procedury sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Dzięki członkostwu w ABA, KG Legal uzyskało dostęp do międzynarodowej sieci prawników ze wszystkich dziedzin specjalizacji, nie tylko w jurysdykcji amerykańskiej.

 

 

reunite

O Reunite

Reunite International Child Abduction Centre
http://www.reunite.org/

Międzynarodowe Centrum Spraw Dotyczących Uprowadzeń Dzieci „Reunite International Child Abduction Centre” jest uznawane za wiodącą brytyjską organizację o charakterze NGO specjalizującą się w sprawach rodzicielskich porwań dzieci i wywozu dzieci za granicę.

Reunite została powołana celem zapewniania praktycznych, bezstronnych porad, informacji i wsparcia dla rodziców, członków rodziny i opiekunów, których dziecko zostało uprowadzone. Członkowie Reunite świadczą również porady, udzielają informacji i wsparcia prawnego rodzicom, którzy obawiają się, że ich dziecko może być narażone na uprowadzenie, a także pomagają w doradztwie w międzynarodowych sprawach o kontakty z dzieckiem i sprawach o wydanie dziecka.

Reunite ściśle współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii zapewniając specjalistyczne szkolenia dla departamentów rządowych, prawników, pracowników akademickich, policji i innych osób, których zawodowe zainteresowanie obejmuje rodzicielskie uprowadzenie dziecka za granicę.

Członkostwo KG Legal w Reunite przyczynia się do rozwoju działu obsługi zagranicznego klienta indywidualnego i zapewnia specjalistyczną wiedzę w złożonych sprawach dotyczących transgranicznych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

 

 

ioe

O Brytyjskim Instytucie Eksportu

UK Institute of Export
http://www.export.org.uk/

Założony w 1935 r., Brytyjski Instytut Eksportu jest organem członkowskim zrzeszającym, reprezentującym i wspierającym interesy wszystkich podmiotów zaangażowanych w import, eksport i handel międzynarodowy.

Organizacja oferuje szeroki zakres świadczeń dla członków indywidualnych i korporacyjnych, a także renomowany pakiet kwalifikacji zawodowych i szkoleń. Instytut jest wiodącą organizacją w zakresie najlepszych praktyk i kompetencji dla firm działających na całym świecie.

KG Legal przystąpiło do Brytyjskiego Instytutu Eksportu w wyniku rosnącego zapotrzebowania ze strony Klientów kancelarii na kontakty ze współpracującymi partnerami w transakcjach transgranicznych.

 

 

kls

O Klastrze Life Science

Klaster LifeScience
http://lifescience.pl/

Klaster LifeScience w Krakowie jest największą w Polsce organizacją branży medycznej, biotechnologicznej i life science, która posiada status polskiego klastra kluczowego. Celem klastra jest stymulowanie współpracy naukowców, a głównym celem w tym zakresie jest zwiększenie szans skutecznego otrzymywania dotacji przez członków Klastra w programie Horyzont 2020. Członkostwo w klastrze LifeScience daje Kancelarii KG Legal możliwość skutecznego umiędzynarodowienia. Klaster LifeScience jest aktywnym partnerem w kilku międzynarodowych sieciach, które umożliwiają współpracę globalną lub transeuropejską, na przykład Council of European Bio-Regions: CEBR, SCANBALT, European Alliance for Diagnostic Cluster Alliance, Global Innovation Network: GIN.

Oferta Klastra LifeScience obejmuje łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach i działaniach podobnych sieci w UE, w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Jest to również doskonała okazja do promowania działalności na arenie międzynarodowej.

Klaster LifeScience działa również w ramach wiodącego na świecie kongresu biotechnologicznego – EUROBIOTECH 2017.

 

 

biolaweurope-1

O BioLaw Europe FmbA

BioLawEurope F.m.b.A
http://www.jusmedico.com/biolaweurope

BioLawEurope F.m.b.A zrzesza sieć niezależnych kancelarii prawnych, specjalizujących się w szeroko pojętym prawie life science. Członkowie organizacji świadczą pomoc prawną na rzecz podmiotów będących aktywnymi lub działających w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, spożywczym, wyrobów medycznych i dentystycznych, jak również projektach zastosowania nowych technologii w branży medycznej (np. telemedycyna). BioLawEurope jest podmiotem zarejestrowanym w Danii przez Duński Urząd ds. Podmiotów Gospodarczych pod numerem CVR DK 3630 6092, jako stowarzyszenie.

BioLaw Europe ma na celu stworzenie platformy do profesjonalnego marketingu, współpracy, edukacji, szkoleń i komunikacji, a także wymiany doświadczeń i networkingu dla podmiotów związanych z szeroko rozumianym sektorem life science.

KG Legal jest jedyną polską kancelarią stowarzyszoną w BioLawEurope FmbA.

Radca prawny Jakub Gładkowski został wybrany na audytora organizacji w latach 2015, 2016 i 2017.

 

 

logo_kirp_wersja_podstawowa-268x300

Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://kirp.pl/

Partnerzy kancelarii są czynnymi radcami prawnymi zrzeszonymi w Okręgowej Izbie Radców Prawny z Krakowie.

 

 

logo of new york state bar association

New York State Bar Association

O Nowojorskiej Izbie Adwokatów “NYSBA”

New York State Bar Association
http://www.nysba.org/

NYSBA, założona w 1876 roku w Albany, w Nowym Jorku, jest najstarszą i największą izbą adwokacką w Stanach Zjednoczonych, liczącą ponad 75.000 prawników. Jej główne cele dotyczą wsparcia jurysprudencji, promowania reform w dziedzinie prawa, ułatwienia administrowania wymiarem sprawiedliwości i podnoszenia standardów etyki zawodowej w zawodzie prawnika.

Dzięki członkostwu w NYSBA kancelaria KG Legal uzyskała możliwość wymiany doświadczeń i korzystania z eksperckiej pomocy prawnej dla swoich klientów prowadzących sprawy w jurysdykcji amerykańskiej.

 

 

Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e.V.

O DNJV

Niemiecko – Północne Stowarzyszenie Prawników jest organizacją mającą na celu podwyższanie poziomu zawodowego kształcenia z obszaru Niemiec oraz państw basenu Morza Bałtyckiego.

Stowarzyszenie stwarza możliwość osobistego i zawodowego poznania prawników z różnych jurysdykcji, dzięki bezpośrednim kontaktom podczas udziału w branżowych konferencjach.

UP
Shares