Świadek za granicą – Praktyczne rady, jak skutecznie przesłuchać świadka w Anglii w sprawie toczącej się przed polskim sądem cywilnym

by KG Legal on 07/17/2016
kg legal portal – Praktyka przesłuchania świadka za granicą w polskiej sprawie cywilnej na przykładzie Wielkiej Brytanii.

(więcej…)

No Comments

Mija pełny rok członkostwa kancelarii KG Legal w Klastrze LifeScience Kraków

by KG Legal on 07/7/2016

W dniu 7 lipca 2016 roku Mecenas Małgorzata Kiełtyka wraz z radcą prawnym K. Jakubem Gładkowskim z Kancelarii KG Legal wzięli udział w Radzie Programowej krakowskiej fundacji Klaster LifeScience w Krakowie. W ramach statusu „srebrnego członkostwa” naszej kancelarii w Klastrze, obecni na radzie przedstawiciele kancelarii wzięli udział w głosowaniu nad nową Radą Programową Klastra, w której skład wchodzą m.in. kadra naukowa i kierownicza najlepszych w Polsce uczelni medycznych i przyrodniczych oraz czołowych podmiotów polskiego biznesu medycznego, farmaceutycznego i biotechnologicznego.

(więcej…)

No Comments

KG Legal jedyną krakowską kancelarią w REUNITE INTERNATIONAL (Londyn)

by KG Legal on 07/6/2016

REUNITE INTERNATIONAL to organizacja międzynarodowego prawa rodzinnego. Polscy obywatele coraz częściej tworzą związki mieszane, w których częścią rodziny stają się obcokrajowcy. Rośnie więc zapotrzebowanie na porady prawne w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego. KG Legal ma zaszczyt doradzać partnerom prawnym z organizacji REUNITE INTERNATIONAL na gruncie polskiego prawa rodzinnego jako jedyna kancelaria z Krakowa. Dla naszych międzynarodowych Koleżanek i Kolegów akcent krakowski (foto poniżej):

(więcej…)

No Comments

KG Legal polskim przedstawicielem organizacji REUNITE INTERNATIONAL – prawo rodzinne międzynarodowe

by KG Legal on 07/6/2016

link do oficjalnej strony internetowej organizacji REUNITE INTERNATIONALreunitelogo

Kancelaria KG Legal uzyskała akces członkowski w międzynarodowym zrzeszeniu kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie rodzinnym. Dzięki przystąpieniu do tej brytyjskiej organizacji kancelaria będzie rozwijać doradztwo w polskiej jurysdykcji w międzynarodowych sprawach rodzinnych i opiekuńczych:
– roszczeń z tytułu opieki rodzicielskiej;
– uprowadzeń dzieci za granicę;
– zezwoleń polskiego Sądu Rodzinnego na czynności przekraczające zwykły zarządu nad osobą małoletnią i majątkiem dziecka;
– alimentów i innych obowiązków alimentacyjnych względem małżonków i dzieci;
– zawierania ugód cywilnoprawnych za granicą;
– wynikających z rozwodu za granicą, podziału majątku, małżeństw mieszanych i przyznania opieki nad dzieckiem;
– władzy rodzicielskiej;
– wynikających z wyroku orzekającego separację i kognicji sądu rozwodowego;
– dotyczących kwestii stanu cywilnego;
– praw rodzicielskich do dziecka w świetle unieważnienia małżeństwa;
– z przepisów prawa międzynarodowego, w tym konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 roku (Dz. U. z dnia 25 września 1995 r.).

reunite

 

 

No Comments

KG Legal nawiązuje kontakt z kancelariami rumuńskimi specjalizującymi się w rumuńskim prawie zamówień publicznych dla polskiego przedsiębiorcy z branży infrastruktury inżynierii lądowej

by KG Legal on 07/5/2016

Polskie firmy budowlane wykonują zamówienia publiczne na Bałkanach. Niestety, czasami zdarza się, że polscy przedsiębiorcy mają problemy natury prawnej przy uzyskaniu lukratywnego zamówienia. Stąd też konieczna jest dobra międzynarodowa obsługa prawna. Zwykle tworzy się ją indywidualnie pod konkretną sprawę, w drodze współpracy polskiej i zagranicznej kancelarii z danej jurysdykcji. W przypadku, gdy polski przedsiębiorca staje do przetargu rozpisanego przez rumuński podmiot publiczny, to właściwe doradztwo prawne dla takiej firmy wymaga wsparcia polskich prawników specjalizujących się w prawie umów zagranicznych oraz prawników rumuńskich specjalizujących się w rumuńskim prawie zamówień publicznych.

(więcej…)

No Comments
strzalka do gory