Archived posts in ' "KOMENTARZ ZAGRANICZNY"

Back home

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie wydał ważny wyrok dla branży life science i rynku farmaceutycznego

10/19/2016

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w związku ze skargą do trybunału w wyroku w sprawie C-148/15, że ustalone w Niemczech jednolite ceny dla wydawanych na receptę produktów leczniczych są sprzeczne z prawem Unii (Deutsche Parkinson Vereinigung eV / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV; komunikat prasowy nr 113/16, Luksemburg, 19 października 2016 roku)

„„Deutsche Parkinson Vereinigung” jest organizacją samopomocy, która zmierza do poprawy warunków życia pacjentów chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin. Uzgodniła ona z niderlandzką apteką wysyłkową DocMorris system bonusów, z którego jej członkowie mogą korzystać przy zakupie w tej aptece stosowanych w chorobie Parkinsona produktów leczniczych, wydawanych wyłącznie na receptę w aptekach. Sprzedaż drogą wysyłkową wydawanych na receptę produktów leczniczych nie jest już zakazana w Niemczech.
(więcej…)

Ulgi podatkowe i ułatwienia dla inwestorów na rynku portugalskim – autorstwa kancelarii Marques Bom & Associados – Sociedade de Advogados, Lisboa (Portugal)

02/23/2015

Cykl publikacji Portalu Gospodarczego KG Legal o międzynarodowym obrocie prawnym widzianym z perspektywy najlepszych specjalistów – prawników z całego świata.

MBA

Kancelaria Marques Bom & Associados świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz spółek. Jej specjalizacja obejmuje, przede wszystkim, prawo korporacyjne, handlowe, prawo pracy, prawo energetyczne, inwestycje zagraniczne, prawo transportowe i prawo morskie, umowy transgraniczne, jak również prawo IT i prawo telekomunikacyjne.

(więcej…)

Strukturyzacja celowych inwestycji kapitałowych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych – autorstwa kancelarii Bedell Cristin (Jersey | Guernsey | London | Dublin | Geneva | Mauritius | BVI | Singapore)

02/23/2015

Cykl publikacji Portalu Gospodarczego KG Legal o międzynarodowym obrocie prawnym widzianym z perspektywy najlepszych specjalistów – prawników z całego świata.

BEDELL

Bedell Cristin jest kancelarią specjalizującą się w obsłudze korporacyjnej i doradztwie finansowym. Specjalizuje się w kwestiach prawa bankowego, funduszach, rynkach kapitałowych i ubezpieczeniach. Specjaliści z Bedell Cristin obsługują również podmioty indywidualne w zakresie prawa gospodarczego, kwestii transgranicznych, a także zatrudnienia.

(więcej…)

Korzyści z założenia spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w transakcjach transgranicznych oraz w globalnej strukturze kapitałowej – autorstwa kancelarii Bedell Cristin (Jersey | Guernsey | London | Dublin | Geneva | Mauritius | BVI | Singapore)

02/23/2015

Cykl publikacji Portalu Gospodarczego KG Legal o międzynarodowym obrocie prawnym widzianym z perspektywy najlepszych specjalistów – prawników z całego świata.

BEDELL

Bedell Cristin jest kancelarią specjalizującą się w obsłudze korporacyjnej i doradztwie finansowym. Specjalizuje się w kwestiach prawa bankowego, funduszach, rynkach kapitałowych i ubezpieczeniach. Specjaliści z Bedell Cristin obsługują również podmioty indywidualne w zakresie prawa gospodarczego, kwestii transgranicznych, a także zatrudnienia.

(więcej…)

Odpowiedzialność wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na prawie cypryjskim – artykuł autorstwa dr Pavlos Neofytou Kourtellos (KOURTELLOS & ASSOCIATES LLC; Limassol, Cypr)

02/22/2015

Cykl publikacji Portalu Gospodarczego KG Legal o międzynarodowym obrocie prawnym widzianym z perspektywy najlepszych specjalistów – prawników z całego świata.
Kourtellos Cyprus

Niniejsza publikacja jest zaprezentowana dzięki uprzejmości kancelarii KOURTELLOS & ASSOCIATES LLC z siedzibą w Limassol (Cypr), kancelarii specjalizującej się w prawie korporacyjnym i prawie handlowym, ze szczególnym uwzglednieniem postępowań gospodarczych, arbitrażu, doradztwie finansowym oraz trustach i ochronie majątku.

Kourtellos Cyprus 1

(więcej…)

strzalka do gory