KG LEGAL uczestniczy w obradach projektu naukowo-badawczego dla branży life science Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

by KG Legal on 10/16/2016

Udział partnerów kancelarii KG LEGAL w obradach projektu naukowo-badawczego „IP and socio-economic development” realizowanego dla branży life science przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) (link do oficjalnej informacji o wydarzeniu na stronie UPRP).

Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym – czy jesteśmy innowacyjni?” to temat obrad, które w dniu 2.09.2016 roku odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (organizatorzy: Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej; Współorganizatorzy: Adamed sp. z o.o., Polpharma sp. z o.o.).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorstw, świata nauki oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciel Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Pan Julio RAFFO (Senior Economic Officer, Economics and Statistics Division). Z ramienia kancelarii KG LEGAL udział wzięli partnerzy: Mec. Małgorzata Kiełtyka i Mec. Jakub Gładkowski, w związku ze ścisłą specjalizacją kancelarii KG LEGAL w transgranicznej obsłudze prawnej podmiotów sektora life science, jak również w związku z członkostwem KG LEGAL w krajowych i międzynarodowych organizacjach branży farmaceutycznej i life science (Klaster life Science Kraków (link), międzynarodowa organizacja prawna BioLawEurope F.m.b.A.).

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane wstępne wyniki projektowych analiz ekonomicznych i patentowych dotyczących polskich przedsiębiorstw z sektora zdrowia, takich jak firmy farmaceutyczne, producenci urządzeń medycznych, dostawcy usług medycznych. Następnie uczestnicy warsztatów dyskutowali o wsparciu instytucji publicznych, współpracy nauki z biznesem i innowacyjności polskich przedsiębiorstw w sektorze zdrowia.

Program warsztatów pt. „Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym – czy jesteśmy innowacyjni”.

wipo-logo

strzalka do gory