Archived posts in ' "BIOLAW EUROPE"

Back home

Aktywny udział KG LEGAL w konferencji i forum współpracy „LIFE SCIENCE OPEN SPACE 2016” – ICE Conference Center KRAKÓW 20.10.2016

10/17/2016

W związku ze swoim aktywnym członkostwem w Klastrze LifeScience Kraków, kancelaria KG Legal została zaproszona do udziału w największym w Polsce corocznym wydarzeniu branżowym life science (konferencja połączona z sesjami tematycznymi, networkingiem, prelekcjami, prezentacjami i wieczorną galą) LIFE SCIENCE OPEN SPACE.

(więcej…)

KG LEGAL uczestniczy w obradach projektu naukowo-badawczego dla branży life science Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

10/16/2016

Udział partnerów kancelarii KG LEGAL w obradach projektu naukowo-badawczego „IP and socio-economic development” realizowanego dla branży life science przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) (link do oficjalnej informacji o wydarzeniu na stronie UPRP).

Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym – czy jesteśmy innowacyjni?” to temat obrad, które w dniu 2.09.2016 roku odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (organizatorzy: Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej; Współorganizatorzy: Adamed sp. z o.o., Polpharma sp. z o.o.).

(więcej…)

Międzynarodowy Networking B2B dla branży LifeScience w Krakowie zakończony! KG Legal znalazła kolejnego zagranicznego klienta dla polskiego podmiotu IT dla transgranicznego projektu z branży BIO-IT.

05/16/2016

W dniach 12 i 13 maja 2016 roku gościli w Krakowie kluczowi przedstawiciele kancelarii zrzeszonych w międzynarodowej organizacji prawnej life science BioLawEurope F.m.b.A. Powyższe dało możliwość stworzenia spotkań B2B zagranicznych podmiotów (klientów zagranicznych kanclelarii) z polskimi przedsiębiorcami branży Life Science. Seria spotkań B2B odbyła się w dniu 12 maja Hotelu Bonerowski Palace***** przy Rynku Głównym w Krakowie. B2B zaowocowały m.in. negocjacjami o wykonanie projektu IT pomiędzy wiodącym polskim software developerem (zleceniobiora) a zagranicznym podmiotem medycznym (zleceniodawca).

Poniżej oficjalne „family photo” wszystkich obecnych w Krakowie przedstawicieli kancelarii zrzeszonych w międzynarodowej organizacji prawnej life science BioLawEurope F.m.b.A.,  wykonane przez Studio Fotografia, www.adamgolda.com. (więcej…)

BioLawEurope F.m.b.A. Kraków 2016 – Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji prawniczej LifeScience zakończone!

05/15/2016

W dniu 13 maja 2016 roku w Hotelu Bonerowski Palace***** przy Rynku Głównym w Krakowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji prawniczej LifeScience BioLawEurope F.m.b.A. Zarząd stowarzyszenia powierzył przygotowanie tego wydarzenia polskiej kancelarii KG Legal z siedzibą w Krakowie.

Na zgromadzeniu obecni byli przedstawiciele kancelarii członkowskich z jurysdykcji państw z obszaru UE oraz EFTA.

Doroczne spotkanie członkowskie określiło kierunki działań organizacji na kolejny rok działalności, którego podsumowanie nastąpi w 2017 roku w Paryżu.

Tegoroczny porządek obrad zakończyło oficjalne „family photo” wszystkich uczestników zgromadzenia wykonane przez Studio Fotografia, www.adamgolda.com.

(więcej…)

Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji prawniczej life science BioLaw Europe – Kraków 2016

05/5/2016

13 maja 2016 roku w Hotelu Bonerowski***** Palace w Krakowie odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji prawniczej life science BioLawEurope FmbA („BLE”). Walne Zgromadzenie BLE to najważniejsze wydarzenie decyzyjne i podsumowujące jej roczną działalność członkowską. Dla podkreślenia międzynarodowego charakteru organizacji Walne Zgromadzenie BLE odbywa się z roku na rok w innym kraju siedziby poszczególnych członków tego stowarzyszenia.

(więcej…)

strzalka do gory