Archive of published posts on Październik, 2014

Back home

KG LEGAL szkoli firmy z branży farmaceutycznej w praktycznych problemach prawnych transportu międzynarodowego i transakcji handlowych

10/18/2014

 

The seat of the Indo Polish Chamber of Commerce & Industry. Siedziba Indyjsko - Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Warszawie. Sitz der Indisch - Polnische Industrie- und Handelskammer in Warschau.

Dla kadry menedżerskiej wiodącej firmy krakowskiej z branży farmaceutycznej KG LEGAL przeprowadziła specjalne autorskie szkolenie dotyczące praktycznych aspektów międzynarodowej spedycji i transportu związanych ze sprzedażą produktów farmaceutycznych w ramach dystrybucji poza obszar UE w oparciu o reguły MIH INCOTERMS ® 2010, konwencję CMR oraz konwencję wiedeńską o międzynarodowej sprzedaży towarów.

(więcej…)

KG LEGAL na spotkaniu biznesowym Think Tank POLAND, GO GLOBAL! w Sheratonie

10/6/2014

pod hasłem „Jak przygotować firmę do wejścia na zagraniczny rynek?”

Think Tank POLAND, GO GLOBAL! skutecznie kojarzy polski biznes!

(więcej…)

strzalka do gory