Archive of published posts on Kwiecień, 2014

Back home

KG Legal wygrywa z Uzdrowiskiem

04/23/2014

KG LEGAL NEWS. Sanatorium to nie szpital. Dlatego leczenie szpitalne nie stanowi pobytu w celach uzdrowiskowych. W konsekwencji w stosunku do szpitala, choć fizycznie położonego w uzdrowisku, nie stosuje się wszystkich przepisów o uzdrowiskach. Ma to przełożenie na opłaty lokalne w branży Wellness & SPA. W polskich miejscowościach o walorach leczniczych pobiera się bowiem opłatę od osób przebywających w celach leczniczych. Jest to tzw. opłata uzdrowiskowa. Spornym jest, czy opłata dotyczy jedynie pobytu w sanatorium, czy też również leczenia szpitalnego. Niektóre uzdrowiska opowiadają się za szerokim rozumieniem przepisów tego sektora, i nakładają opłaty uzdrowiskowe nawet na pacjentów skierowanych do szpitala, a nie na cele profilaktyczne.

(więcej…)

E-pisma sądowe w Niemczech

04/13/2014

PRAWO BIZNES ŚWIAT. Niemiecka ustawa federalna z dnia 16 października 2013 roku o wspieraniu elektronicznej korespondencji w obrocie prawnym z sądownictwem powszechnym (tzw. ustawa e-sądowa; niem: das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, sog. eJustice-Gesetz, BGBl. 2013 Teil I S. 3786), wprowadza fundamentalne długofalowe zmiany w niemieckim prawie procesowym w zakresie zmiany sposobu doręczania korespondencji procesowej, poprzez obligatoryjne przejście na korespondencję elektroniczną.

(więcej…)

Nowe zezwolenia na przewozy zagraniczne

04/12/2014

OBRÓT PRAWNY W POLSCE. W dniu 11 kwietnia 2014 roku weszły w życie ważne przepisy dla przedsiębiorców branży Transportu, Spedycji i Logistyki, których działalność koncentruje się na przewozie drogowym osób. Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń z dnia 6 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 402),wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414), określiło wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób regularnych w krajowym transporcie drogowym, oraz regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym. Wzory nowych zezwoleń oraz pełny tekst rozporządzenia.

(więcej…)

Raport polskiego rządu o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców

04/7/2014

… i spółki z obcym kapitałem – Marzec 2014. Raport podkreśla aktywność kapitału niemieckiego, holenderskiego i ukraińskiego.

OBRÓT PRAWNY W POLSCE. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje corocznie dokument sprawozdawczy, który bardzo obszernie i dokładnie raportuje całość międzynarodowego obrotu polskimi nieruchomościami (link do pełnej treści sprawozdania w języku polskim).

(więcej…)

strzalka do gory