KG LEGAL wśród nominowanych finalistów do nagrody Lawyer Monthly Private Client Awards 2017 brytyjskiego magazynu LAWYER MONTHLY w kategorii CROSS BORDER TRANSACTIONS – LAW FIRM OF THE YEAR – POLAND 2017.

by KG Legal on 10/27/2016

KG LEGAL wśród nominowanych finalistów do nagrody Lawyer Monthly Private Client Awards 2017 brytyjskiego magazynu LAWYER MONTHLY w kategorii CROSS BORDER TRANSACTIONS – LAW FIRM OF THE YEAR – POLAND 2017.

(więcej…)

No Comments

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie wydał ważny wyrok dla branży life science i rynku farmaceutycznego

by KG Legal on 10/19/2016

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w związku ze skargą do trybunału w wyroku w sprawie C-148/15, że ustalone w Niemczech jednolite ceny dla wydawanych na receptę produktów leczniczych są sprzeczne z prawem Unii (Deutsche Parkinson Vereinigung eV / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV; komunikat prasowy nr 113/16, Luksemburg, 19 października 2016 roku)

„„Deutsche Parkinson Vereinigung” jest organizacją samopomocy, która zmierza do poprawy warunków życia pacjentów chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin. Uzgodniła ona z niderlandzką apteką wysyłkową DocMorris system bonusów, z którego jej członkowie mogą korzystać przy zakupie w tej aptece stosowanych w chorobie Parkinsona produktów leczniczych, wydawanych wyłącznie na receptę w aptekach. Sprzedaż drogą wysyłkową wydawanych na receptę produktów leczniczych nie jest już zakazana w Niemczech.
(więcej…)

No Comments

Spotkanie firm brytyjskich wchodzących do Polski z partnerami KG Legal

by KG Legal on 10/18/2016

Spotkanie firm brytyjskich wchodzących do Polski z partnerami KG Legal.

Przedstawiciele firm brytyjskich branży spożywczej wchodzących na polski rynek lub zainteresowanych nawiązaniem relacji handlowych, spotkali się z Partnerami kancelarii KG Legal w ramach spotkań „B2B meetings” misji gospodarczej zorganizowanej do Polski przez ośrodek Enterprise Europe Network znajdujący się przy Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grater Birmingham Chambers of Commerce (link) oraz East Midlands Chamber of Commerce (link).
(więcej…)

No Comments

Aktywny udział KG LEGAL w konferencji i forum współpracy „LIFE SCIENCE OPEN SPACE 2016” – ICE Conference Center KRAKÓW 20.10.2016

by KG Legal on 10/17/2016

W związku ze swoim aktywnym członkostwem w Klastrze LifeScience Kraków, kancelaria KG Legal została zaproszona do udziału w największym w Polsce corocznym wydarzeniu branżowym life science (konferencja połączona z sesjami tematycznymi, networkingiem, prelekcjami, prezentacjami i wieczorną galą) LIFE SCIENCE OPEN SPACE.

(więcej…)

No Comments

KG LEGAL uczestniczy w obradach projektu naukowo-badawczego dla branży life science Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

by KG Legal on 10/16/2016

Udział partnerów kancelarii KG LEGAL w obradach projektu naukowo-badawczego „IP and socio-economic development” realizowanego dla branży life science przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) (link do oficjalnej informacji o wydarzeniu na stronie UPRP).

Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym – czy jesteśmy innowacyjni?” to temat obrad, które w dniu 2.09.2016 roku odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (organizatorzy: Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej; Współorganizatorzy: Adamed sp. z o.o., Polpharma sp. z o.o.).

(więcej…)

No Comments
strzalka do gory